Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

20 Σεπτεμβρίου 2017  Καθηγητές : Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ                  19 Σεπτεμβρίου 2017  Καθηγητές : Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση                  19 Σεπτεμβρίου 2017  Καθηγητές : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΣΠΑ                  18 Σεπτεμβρίου 2017  Καθηγητές : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο                  14 Σεπτεμβρίου 2017  Γραμματεία : Τροποποίηση ημερομηνιών εγγραφής επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 σε Τμήματα του ΑΤΕΙ/Θ                  
Ανακοινώσεις γραμματείας

Τροποποίηση ημερομηνιών εγγραφής επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 σε Τμήματα του ΑΤΕΙ/Θ

Αναρτήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017
Σε συνέχεια του εγγράφου Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 19.1/Α/4712/08-09-2017 σας κάνουμε γνωστό ότι τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών για εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 στα τμήματα του ΑΤΕΙ/Θ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων από 21 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι τις 06 Οκτωβρίου 2017 και θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη από τον ίδιο, που
φέρει, (μετά την υποβολή της), αριθμό πρωτοκόλλου
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και
4. Συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
Κατέβασμα

Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογ ενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., γ

Αναρτήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017
Οι υποψήφιοι που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και οι απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις καθώς και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους κατά το χρονικό διάστημα από 22 έωc: και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Σχετικά έγγραφα στο συνημμένο αρχείο.
Κατέβασμα

Εγγραφή επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 σε τμήματα του ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στις 08 Σεπτεμβρίου 2017
ΘΕΜΑ: «Εγγραφή επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 σε τμήματα του ΑΤΕΙ/Θ»

ΣΧΕΤ: Το με ημερομηνία 4-9-2017 Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό Δελτίο Τύπου του με θέμα « Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή, και ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη. διεύθυνση https://eΓegisteΓ.it.minedu .goν.gι-, για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές ? υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων από 25 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι τις 06 Οκτωβρίου 2017 και θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη από τον ίδιο, που
φέρει, (μετά την υποβολή της), αριθμό πρωτοκόλλου
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και
4. Συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.
Κατέβασμα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στις 06 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 14/06-09-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΥΡΥΞΗ ΝΦ 16.2/Α/2631/25-05-2017 ΑΔΑ: ΨΙΓΑ4691ΟΔ-ΜΥΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κατέβασμα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αναρτήθηκε στις 31 Αυγούστου 2017
8η Προκήρυξη Υποτροφιών ταμείου αρωγής απόρων Μεσσήνιων φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο
Από τη γραμματεία του Τμήματος
Κατέβασμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Αναρτήθηκε στις 28 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018" ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει στον ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙΘ έως τις 25/08/2017.
Πίνακας Μαθημάτων για το Τμήμα Νοσηλευτικής

2.1 Διατροφή/Διαιτολογία Ε?/Χειμερινό 1
2.2 Διασφάλιση Ποιότητας στην Νοσηλευτική Πράξη Ε?/Χειμερινό 1
2.3 Ξένη Γλώσσα - Ορολογία Ζ?/Χειμερινό 1

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής
Κατέβασμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Αναρτήθηκε στις 26 Ιουλίου 2017
Ανάρτηση προγράμματος εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Κατέβασμα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (ΕΝ ΝΕΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Αναρτήθηκε στις 24 Ιουλίου 2017
ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/05/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κατέβασμα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες

Αναρτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2017
To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Aναλυτικά στο συνημμένο αρχείο
Κατέβασμα

Τελετή καθομολόγησης αποφοίτων του Τμήματος

Αναρτήθηκε στις 07 Ιουλίου 2017
Τελετή καθομολόγησης αποφοίτων του Τμήματος

Την Τετάρτη 12/7/2017 θα πραγματοποιηθεί η καθορισμένη από το Τμήμα Νοσηλευτικής, Τελετή Καθομολόγησης των αποφοίτων Νοσηλευτών του εαρινού εξαμήνου 2016-2017.

Η πρώτη τελετή θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Γεώργιος Οικονόμου και ώρα 9,30 π.μ. Τον όρκο θα εκφωνήσει η απόφοιτος του Τμήματος κα. Παραβάνη Αλεξάνδρα με γενικό βαθμό πτυχίου 9,27
Στην πρώτη τελετή καθομολόγησης θα συμμετέχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος, με αλφαβητική σειρά των επιθέτων από το Α έως το Μ.
Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην πρώτη τελετή καθομολόγησης, θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος, από τις 08,50 έως τις 9,20 για την υπογραφή του βιβλίου των αποφοίτων του Τμήματος, και την παραλαβή του πρωτοκόλλου καθομολόγησης.

Η δεύτερη τελετή θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Γεώργιος Οικονόμου και ώρα 11.00 π.μ. Τον όρκο θα εκφωνήσει η απόφοιτος του Τμήματος κα. Σαββίδου Ελένη με γενικό βαθμό πτυχίου 9,08
Στην πρώτη τελετή καθομολόγησης θα συμμετέχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος, με αλφαβητική σειρά των επιθέτων από το Ξ έως το Χ
Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην δεύτερη τελετή καθομολόγησης, θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος, από τις 10,20 έως τις 10,50 για την υπογραφή του βιβλίου των αποφοίτων του Τμήματος, και την παραλαβή του πρωτοκόλλου καθομολόγησης.


Παλιές ανακοινώσεις

Θέμα Ημερομηνία Ανακοίνωση Κατέβασμα
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 --- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ? ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 09 Ιουν 2017Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.
Tο Δ.Σ. του ΙΚΥ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν είναι αποδεκτά. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά την υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους και όχι την ολοκλήρωση του ελέγχου που πραγματοποιούν οι Γραμματείες.
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EKO)», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-201707 Ιουν 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EKO)», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ
Κατέβασμα
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-201730 Μαί 2017ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι αλλαγές αφορούν στα μαθήματα Βιοστατιστική, Φαρμακολογία, Αρχές Πληροφορικής και εφαρμογές στην Υγεία, Πληροφορική στην Υγεία και Επείγουσα Νοσηλευτική/ΜΕΘ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κατέβασμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-201726 Μαί 2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Κατέβασμα
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2016-1726 Μαί 2017Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2016-17_2.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο παρατείνεται μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2017.


Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν προβεί σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-201724 Μαί 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2016-17, το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ θα παραμείνει ανοικτό έως τις 4 Ιουνίου 2017.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-201707 Μαί 2017Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2016-17.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών σας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-201805 Μαί 2017Ανακοίνωση Τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαικού έτους 2017-2018.
Αναλυτικά τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη στο συνημμένο αρχείο
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κατέβασμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-201602 Μαί 2017ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 02/05/2017 ΩΡΑ 17:00

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κατέβασμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.28 Απρ 2017
1 .100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΙΚΥ/ Ανακοίνωση πρόσκλησης για post iky/siemens 2015-2016

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο

Κατέβασμα
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ GOOGLE SUMMER OF CODE20 Μαρ 2017Αναλυτικά στο συνημμένο με ημερομηνία 15/03/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών.Κατέβασμα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018 17 Μαρ 2017Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/03/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΠΜΚατέβασμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΔΟΞΟΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-201717 Μαρ 2017Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ24 Φεβ 2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κατέβασμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ22 Φεβ 2017 Θεσσαλονίκη 22/02/2017
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΝΦ 16.2/Α/297.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, η Πρόεδρος του Τμήματος κ. Δημητριάδου Αλεξάνδρα και ο Γραμματέας του Τμήματος κ. Ιακωβίδης Δημήτριος, δημοσιεύουμε τους αξιολογικούς πίνακες των υποψήφιων Εργαστηριακών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016?2017 (Προκήρυξη ΝΦ 16.2/49/18-01-2017). Οι υποψήφιοι που παρατηρήσουν ότι στοιχεία που τους αφορούν δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες ή διαφωνούν με την κατάταξή τους, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 28/02/2017 και ώρα 14:30 μ.μ.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Κατέβασμα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-201701 Φεβ 2017Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Κατέβασμα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ23 Ιαν 2017Κοινοποίηση του με αριθμ. πρωτ. 10018/Ζ1/20-01-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο αναφέρονται τα εξής
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με εξεταστική χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές και το στεγαστικό επίδομα.
Σχετικά με την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2016-2017 για τους επί πτυχίω φοιτητές και τις αιτήσεις για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
1.Σύμφωνα με σχετική διάταξη, προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων, που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών, δύνανται να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 σε όλα τα μαθήματα, που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Το σχετικό ΦΕΚ θα σας κοινοποιηθεί άμεσα. Παρακαλούμε για τον έγκαιρο προγραμματισμό της εξεταστικής σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2.Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, που υποβάλλονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 καθώς και οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα, που επιστρέφονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, θα τηρηθούν στα ΑΕΙ και ΑΕΑ. Η εκκαθάρισή των αιτήσεων αυτών θα γίνεται πλέον από τα ΑΕΙ και τις ΑΕΑ κατόπιν σχετικής τροποποίησης της με αρ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) Κ.Υ.Α.
Κατέβασμα
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-201713 Ιαν 2017Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2016-17.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2016-201730 Δεκ 2016ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Β Δ και ΣΤ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ "ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κατέβασμα
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-201721 Δεκ 2016Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2016-17.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 2016-2017. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ08 Δεκ 2016Παρακαλούνται, σύμφωνα με το υπ? αριθμ.: 206761 /Ζ1/05-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από Πέμπτη 08/12/2016 έως και την Παρασκευή 16/12/2016 και τις ώρες 10:00 πμ με 12:00 μ , προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ23 Νοε 2016Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων τμήματος Νοσηλευτικής ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο
Κατέβασμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2016-2017 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ14 Νοε 2016Παρακαλούνται, σύμφωνα με το υπ? αριθμ.: 187301 /Ζ1/04-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από 14/11/2016 έως και Τετάρτη 23/11/2016, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής
Σχετικά με τα δικαιολογητικά στο συνημμένο αρχείο
Κατέβασμα
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 11/11/2016) ΕΠΕΙΓΟΝ11 Νοε 2016ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ.Κατέβασμα
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016)10 Νοε 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 4 ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΜΘΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΕΥΠ. (ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ)
ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Κατέβασμα
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016)10 Νοε 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 4 ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΜΘΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΕΥΠ. (ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ)
ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Κατέβασμα
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 1/11/2016) ΕΠΕΙΓΟΝ02 Νοε 2016Αφορά το Ε΄εξάμηνο.
Κατέβασμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)18 Οκτ 2016ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κατέβασμα
ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΚΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ)14 Οκτ 2016ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ
Ολοι οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία ΑΜΚΑ τους μέσω της δικτυακής εφαρμογής ταυτοποίησης ΑΜΚΑ φοιτητών που παρέχονται από το GUNet.

Συγκεκριμένα μπορείτε στον δικτυακό τόπο https://amka.gunet.gr, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία) να δηλώσετε το ΑΜΚΑ σας

Προσοχή !!! Για την πρόσβαση στην υπηρεσία χρησιμοποιήστε τους κωδικούς εισαγωγής στο πρόγραμμα PYTHIA.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!!!!!!!

Κατέβασμα
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-201714 Οκτ 2016ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
Κατέβασμα
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 12/10/2016)12 Οκτ 2016ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017. Κατέβασμα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017.07 Οκτ 2016ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-201604 Οκτ 2016ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΌ ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κατέβασμα
ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).03 Οκτ 2016ΠΡΟΣΩΧΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

? Για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2016-2017 Ο/Η κάθε Φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.
Αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα των δηλώσεων ορίζονται ως εξής:
Από 03/10/2016 έως 14/10/2016 Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017 και Τροποποιητικές Αρχικών Δηλώσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
? Μετά την ολοκλήρωση και αποστολή της δήλωσης οι φοιτητές θα πρέπει να την εκτυπώσουν σε δυο (2) αντίγραφα, προκειμένου κατά τη χρονική περίοδο από 03/10/2016 έως της 31/10/2016 να τα προσκομίσουν στη γραμματεία του τμήματος (Ώρες Λειτουργίας 10:00 π.μ. ? 12:00 μ καθημερινά) ώστε το ένα να σφραγιστεί από τη γραμματεία και να παραδοθεί στον φοιτητή και το άλλο να κρατηθεί στο αρχείο της γραμματείας.
? Η προσκόμιση του βιβλιάριου σπουδών και η σφράγιση σε αυτό έχει καταργηθεί από το χειμερινό εξάμηνο του 2015-2016.

? Φοιτητές οι οποίοι δεν οφείλουν μαθήματα που προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο, βρίσκονται σε πρακτική άσκηση ή στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να υποβάλλουν κενή δήλωση.
? Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων να διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση για την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών η όποια βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος.

? Η δήλωση μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει δήλωση τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (Η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς
1. Οι φοιτητές οι οποίοι παρέμεινα στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων να συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
2. Στο Χειμερινό Εξάμηνο του 2016-2017 θα προσφερθεί το μάθημα του Δ? εξαμήνου 278 - 154051 «Αρχές Πληροφορικής και Εφαρμογές στην Υγεία (Θεωρία και Εργαστήριο) για τους φοιτητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 βρισκόταν στο τυπικό εξάμηνο ΣΤ και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 βρίσκονται στο Ζ? Εξάμηνο, και δεν το είχαν δηλώσει σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος.
ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κατέβασμα
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-201730 Σεπ 2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ - ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΔΑ 7ΣΛ14653ΠΣ-ΒΟΜ
Κατέβασμα
ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ30 Σεπ 2016Την ημέρα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και τις ώρες 10:00 πμ με 12:00 θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νέου Αμφιθεάτρου της Σχολής ΣΕΥΠ η τελετή υποδοχής των πρωτοετών (Ακαδημαικό Έτος 2016-2017) του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ30 Σεπ 2016Εναρξη θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων στο Τμήμα Νοσηλευτικής την ημέρα Δευτέρα 03/10/2016

Εναρξη εργαστηριακών μαθημάτων στα Νοσοκομεία την ημέρα Παρασκευή 07/10/2016

Συνημμένο το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017
Κατέβασμα
ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗς30 Σεπ 2016ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

? Για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2016-2017 Ο/Η κάθε Φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.
Αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα των δηλώσεων ορίζονται ως εξής:
Από 03/10/2016 ? 14/10/2016 Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017 και Τροποποιητικές Αρχικών Δηλώσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
? Μετά την ολοκλήρωση και αποστολή της δήλωσης οι φοιτητές θα πρέπει να την εκτυπώσουν σε δυο (2) αντίγραφα, προκειμένου κατά τη χρονική περίοδο από 03/10/2016 έως της 31/10/2016 να τα προσκομίσουν στη γραμματεία του τμήματος (Ώρες Λειτουργίας 10:00 π.μ. ? 12:00 μ καθημερινά) ώστε το ένα να σφραγιστεί από τη γραμματεία και να παραδοθεί στον φοιτητή και το άλλο να κρατηθεί στο αρχείο της γραμματείας.
? Η προσκόμιση του βιβλιάριου σπουδών και η σφράγιση σε αυτό έχει καταργηθεί από το χειμερινό εξάμηνο του 2015-2016.

? Φοιτητές οι οποίοι δεν οφείλουν μαθήματα που προσφέρονται στο εαρινό εξάμηνο και βρίσκονται σε πρακτική άσκηση ή στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να υποβάλλουν κενή δήλωση.
? Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων να διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση για την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών η όποια βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος.

? Η δήλωση μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει δήλωση τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (Η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς
1. Οι φοιτητές οι οποίοι παρέμεινα στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων να συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
2. Στο Χειμερινό Εξάμηνο του 2016-2017 θα προσφερθεί το μάθημα του Δ? εξαμήνου 278-154051 «Αρχές Πληροφορικής και Εφαρμογές στην Υγεία (Θεωρία και Εργαστήριο) για τους φοιτητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 βρισκόταν στο τυπικό εξάμηνο ΣΤ και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2016-2017 βρίσκονται στο Ζ? Εξάμηνο, και δεν το είχαν δηλώσει σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος.

ΒΛΈΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατέβασμα
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ27 Σεπ 2016ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ23 Σεπ 2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 10 - 12
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κατέβασμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ19 Σεπ 2016Μετά την αποστολή από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. της με αρ. πρωτ 151869/ Α3/16-9-16 εγκυκλίου με θέμα « Αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή, οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https ://eregister. it.minedu. gov. gr, οφείλουν να προσέλθουν για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στην γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είτε ο ίδιος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων από 20 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη από τον ίδιο, που φέρει, (μετά την υποβολή της), αριθμό πρωτοκόλλου

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και

4. Συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο
Κατέβασμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)19 Σεπ 2016Μετά την αποστολή από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. της με αρ. πρωτ 151869/ Α3/16-9-16 εγκυκλίου με θέμα « Αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή, οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https ://eregister. it.minedu. gov. gr, οφείλουν να προσέλθουν για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στην γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είτε ο ίδιος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από 20 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 τις ώρες 10:00 πμ έως 12:00 και θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη από τον ίδιο, που φέρει, (μετά την υποβολή της), αριθμό πρωτοκόλλου

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και

4. Συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο
Κατέβασμα
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ15 Σεπ 2016ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΑΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κατέβασμα
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης»30 Ιουλ 2016Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Τζιώνα Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΑΤΕΙ/Θ και
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά μάθημα
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΑΤΕΙ/Θ προσκαλεί κατόχους
διδακτορικού διπλώματος να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας, ανά εξάμηνο
(χειμερινό-εαρινό), για τα μαθήματα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω
Πίνακα Μαθημάτων.
Κατέβασμα
ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016)07 Ιουλ 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 2 ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΜΘΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΕΥΠ. (ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ)
ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Κατέβασμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201606 Ιουλ 2016ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Κατέβασμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)23 Ιουν 2016ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-06-2016
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Κατέβασμα
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2016)16 Ιουν 2016Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-07-2016 ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ ΑΤΕΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ: ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-07-2016.
[ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΗΔΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 01-07-2016 ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ].
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κατέβασμα
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΕΠΕΙΓΟΝ)07 Ιουν 2016Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 71599 Ζ1 27 04 2016 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016 οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων θα δέχονται τις αιτήσεις των δικαιούχων και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τη διαδικασία της με
αριθμ. 2 19625 0026 2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 393 Β.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κατέβασμα
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΙ (κ. ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ)27 Μαί 2016ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (κα ΚΑΥΚΙΑ)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1. Μάθημα 1ο & 2ο (Εισαγωγή στην ουρολογική νοσηλευτική)
2. Μάθημα 3ο (Ουρολιθίαση)
3. Μάθημα 4ο (Μεταμοσχεύσεις)
4. Μάθημα 5ο (Καλοήθης & κακοήθης υπερτροφία προστάτη)
5. Μάθημα 6ο (Ca νεφρού & ουροδόχου κύστης)
6. Μάθημα 7ο (Εισαγωγή στην ορθοπαιδική νοσηλευτική)
7. Μάθημα 8ο (Κατάγματα)
8. Μάθημα 9ο (Ολική αθροπλαστική ισχίου & γόνατος)
9. Μάθημα 10ο (Ακρωτηριασμοί)

Οι παρουσιάσεις βρίσκονται στο www.moodle.teithe.gr στο Μάθημα ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, στη δεύτερη εβδομάδα (14 ? 20.9.2016) λόγω αδυναμίας εισόδου στο μάθημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ.

Η καθηγήτρια του τμήματος του μαθήματος
Θ.ΚΑΥΚΙΑ