Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

19 Οκτωβρίου 2018  Καθηγητές : ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ FOREIGN LANGUAGE - TERMINOLOGY                  19 Οκτωβρίου 2018  Καθηγητές : ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ FOREIGN LANGUAGE - TERMINOLOGY                  16 Οκτωβρίου 2018  Καθηγητές : ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι                   16 Οκτωβρίου 2018  Γραμματεία : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ                  15 Οκτωβρίου 2018  Καθηγητές : ΜΑΘΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ                   
Γραμματεία σχολής
Κορνίζα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 

 

 

 


Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από 2 Διοικητικούς υπαλλήλους:

Θεοδωρίδου Χρυσάνθη

Προϊσταμένη Γραμματείας

2310013500

Προδρομίδης Κωνσταντίνος

Σπουδαστικά θέματα

2310 013821

infonurse@teithe.gr

 

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές καθημερινά στις 10:00 – 12:00