NURSING SCHOOL ATEITH

18 Απριλίου 2018  Γραμματεία : Μετεγγραφές φοιτητών                   17 Απριλίου 2018  Καθηγητές : ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                  16 Απριλίου 2018  Καθηγητές : ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2018                  13 Απριλίου 2018  Καθηγητές : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ"                  06 Απριλίου 2018  Καθηγητές : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ"                  
STUDY GUIDE

ΑLEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE

OF THESSALONIKI, GREECE

DEPARTMENT OF NURSING

School of Health and Welfare Professions

STUDY GUIDE

THESSALONIKI 2013

 

ΑLEXANDER TECHNOLOGICAL

EDUCATIONAL INSTITUTE

OF THESSALONIKI, GREECE

DEPARTMENT OF NURSING

School of Health and Welfare Professions

 

 

STUDY GUIDE

 

 

PREFACE

 

Greetings from the Head of the Department of Nursing

WELCOME TO STUDY IN OUR T.E.I., DEPARTMENT OF NURSING, THESSALONIKI, GREECE

Congratulations on your offer of a place at the Alexander Technological Educational Institute

of Thessaloniki (A.T.E.I.), Greece. We are delighted that you are planning to join us this academic session in the Department of Nursing.

We have produced this guide in order to prepare for your studies at the A.T.E.I. and to help you adjust to life in Greece. Please read the information carefully and bring the booklet with you to refer to throughout your staying here. It also provides information on our 4 year Nursing Undergraduate Program, which is both challenging and rewarding. Our academic staff constitutes a body of full-fledged professionals and active researchers. Their basic concern is to work closely with their students and educate high proficiency nurses. We all encourage you to assume responsibility for your own learning and it is expected of you to contribute to the future development of the Department with your evaluations and views. For more detailed information visit our web-site http://www.nurse.teithe.gr

 

We look forward to welcoming you to our Department of Nursing at A.T.E.I. very soon.

Best wishes,

Head of the Department of Nursing

Dr. Labrini Kourkouta

Professor of Nursing

 

Thessaloniki, past and present

The city of Thessaloniki, where the Alexander Technological Educational Institute is located, is a cosmopolitan metropolis where ancient and Modern Greek history and culture meet with Europe and Asia. The city was founded in 316 B.C. by Kassandros, the king of Macedonia and was named Thessaloniki, in honour of his wife who was the daughter of Philip II and a half sister of Alexander the Great.

The city used to be a trading meeting point of the east and the west for centuries. During the 2300 years of continuous existence, Thessaloniki gained economic, strategic and administrative importance. In its long history, Thessaloniki was invaded and conquered by numerous enemies and various nationalities that left traces of their civilization and their culture in the city. Byzantine churches, Roman buildings, Moslem monuments, Walls, archaeological material from different historical periods still exist and bring back memories from a variety of cultures and languages.

The visitor today can visit:

 The white Tower, the symbol of the city, Museum of the city’s History and Civilization, built as a defense work in the 16th century

 Numerous Byzantine churches all over the historical center of the city

 The archaeological Museum of Thessaloniki where the important findings from the Royal Tombs of Vergina are on display together with artifacts from Archaic to Roman Times

 The Museum of Byzantine Culture, the Folklore-life and Ethnological Museum of Macedonia and Thrace, the Museum of Modern Art, the Jewish Museum, Photography and Cinema Museum, Museum of the Balkan/Macedonian wars, etc.

 

Two big important universities function in the city:

 The Aristotle University of Thessaloniki, the largest and second oldest university of Greece, founded in 1925

 The University of Macedonia, for Financial and Social Sciences, a younger university, founded in 1990.

Thessaloniki is a modern and interesting city with a multicultural character. The numerous festivals, conferences, theaters and other events throughout the year together with the various performances at the recently completed Hall of Music, contribute much to the city’s commercial and economic development which is further enriched by the annual Trade Fair of Thessaloniki.

Living in Thessaloniki is fun and any international student would not feel out of place.

 

CLIMATE

In Greece you will experience all four seasons. Thessaloniki or Salonica is by the sea side and so weather is far more humid. This feels colder in winter than it truly is, as temperatures can drop to around 10 °C during the day and there is snowfall in January or February. You can enjoy winter activities in the surrounding mountains or skiing in nearby northern regions.

But, as a coast region Salonica has the benefit of location in summer time. Temperature can heat over +35 °C and you can have all see sports to enjoy. Overall, the climate is a mild Mediterranean one and you will love travelling inland or around islands.

 

DRIVING IN GREECE-TRANSPORT NETWORKS

Anyone driving in Greece must have a current valid driving license. You must be covered by insurance and the vehicle must have valid road tax. You should also make sure that you know the Greek Highway Code.

National transport networks run from 6:00 in the morning till midnight. Bus 52 takes you from the railroad station to TEI.

 

ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE

OF THESSALONIKI (a.t.e.i.th.)

The Greek Acts concerning the Technological Educational Institutes (T.E.I.)

Τhe Technological Educational Institutes, were established in 1983, under Parliamentary Act 1404/83 “Structure and functions of Technological Educational Institutes (T.E.I.)”. They are independent, self-governed legal entities, supervised by the Minister of Education, Life Long Learning and Religion. They are mainly concerned with the assimilation and application of scientific, technological, artistic or any other form of knowledge and skills in the various professions and they constitute an autonomous, individual entity in the educational system. In 2001 (under Act 2916/2001) all Technological Educational Institutes were established as Higher Education Institutes along with the Universities, in compliance with the Bologna declaration. According to Act 3549/2007 Higher Education in Greece consists of two parallel sections:

 The University section comprising all Universities, Polytechnic Schools and the Athens School of Fine Arts

 The technological section comprising all Technological Educational Institutes and the Higher School of Pedagogy & Technological Education.

 

The Αlexander T.E.I. of Thessaloniki (A.T.E.I.Th.)

The Αlexander T.E.I. of Thessaloniki is located near the town of Sindos, at a distance of seventeen km from the Thessaloniki city center (Thessaloniki is the second capital city in Greece).

The Αlexander TEI of Thessaloniki is one of the oldest and largest Technological Educational

Institutes in Greece. It provides courses in 23 fields of undergraduate studies to approximately 28,000 students, and has achieved to promote its name and reputation as an Educational Institute of high quality in Greece. It comprises five faculties each of them including two to six departments and three branches-departments located in three different towns near-by Thessaloniki.

The members of the A.T.E.I. community are: Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Clinical Lecturers, Part-time educational staff (according to the needs of the Institute per year), technical support staff for lab work, administrative staff and around 28,000 students.

 

Mission of the A.T.E.I.

According to the founding law and the contemporary technological demands, the mission of the A.T.E.I. is to:

 Produce and disseminate knowledge through research and education and to promote arts and culture

 Properly respond to the social, cultural, educational and developmental needs of society with dedication to the principles of sustainable development and social cohesion

 Contribute to preparing responsible citizens and qualified graduates in various professional fields

 Provide students with the best theoretical background and practical experience and skills in a broad range of scientific fields and professions

 Create an environment favorable for research, engaging students and graduates in research programs concerning various issues of applied technology and applied sciences, through co-operation with other researchers in Greece and abroad

 Keep an interactive relationship with the relevant productive units and the established fields of economy as well as with Universities and other Institutions in Greece and abroad.

 

Governance Bodies

Executive head:

 President and three Vice-Presidents Decision making/Academic bodies

 Assembly (President, Vice-Presidents, Heads of Faculties and Departments, and representatives of staff and students)

 Academic Council (President, 3 Vice-Presidents, 5 Heads of Faculties, 1 representative of students and the Registrar-Manager) – Manager-Registrar

 

Students’ welfare

The A.Τ.Ε.Ι. offers to students:

 Ι.Κ.Υ. scholarships by the State Foundation for Scholarships awarded for the best students  Access to interest-free loans depending on their finances and their academic performance

 Free books (through http://www.eudoxus.gr) and notes

 Accommodation to the two students’ Halls (one at the A.Τ.Ε.I. premises, the other one in the city centre is currently under construction). For information about the A.T.E.I. dormitory call (+30) 2310-013 144 @ 013 677 or fax 013 178

 Meals at the two restaurants (one at the Τ.Ε.Ι. premises, the other in the city centre). Two meals are provided daily throughout the week, except from holidays, provided the students have the relevant card (2310-013 126).

 Free and full medical and hospital care. There is also a First Aid Clinic on campus (+30) 2310-013 122

 Postponement of army serνice till graduation

 Reduced fares for all transportation means.

 

Centre of Foreign Languages and Physical Education

Foreign Languages

The Centre of Foreign Languages at A.Τ.Ε.Ι. is responsible for teaching foreign languages to students of all the departments. Five foreign languages are taught: English, French, German, Italian and Russian. According to the Program of Studies of each Department the foreign languages are compulsory, compulsory elective or optional. The aim of the foreign language courses is the teaching of terminology specific for each Department (ESP).

 

Physical Education

The sports activities belong to the Centre of Foreign Languages and Physical Education and offer the students the possibility to participate in various sports and physical activities.

The objective is to help the students develop physical and emotional abilities and to make them adopt a more healthy and active attitude.

The program includes training in sports such as football, basketball, volleyball, swimming, sailing, winter ski, shooting, archery, martial arts, folk dances, aerobics and track and field sports.

There are internal championships among the different Departments of the Τ.Ε.Ι. organized in most sport teams during the academic year. Teams of different sports participate in all National Student Championship Events organized by the Greek Athletic Committee of Higher Education.

 

Modules for Erasmus Students

Greek Language Teaching Course

Important task of the teaching staff of the centre is the teaching and promotion of the Greek language as a foreign language to the foreign Socrates-Erasmus students. Apart from the Greek language, the course includes information in matters of Greek culture, civilization, history, politics and way of life in Greece. At the end of the semester an educational visit takes place to Archaeological sites and museums in Thessaloniki and Northern Greece.

Five courses are taught in English language by a member of the staff of the Centre of Foreign

Languages, as part of the curriculum of the Department of Marketing and Advertising.

These courses are: Introduction to Marketing, Marketing, Advertising, Marketing Communications and Multicultural Management.

All Erasmus students of all the Departments may attend these courses and get 2 ECTS credits for each course.

 

Career Services Off ice

The Career Services Offίce was established in 1997. It links education with the labor market. With this service our Institute aims at the continuous exchange of information between the A.T.E.I. and the socio-economic environment and records the needs of the market and the ability and skills of the students and the graduates.

The Career Service Office:

 Delivers detailed information about:

– Vacancies and offered jobs

– Postgraduate studies and scholarships in Greece or abroad

– Educational seminars

 Organizes various events and Career Days for the different Departments of the Institute

 Provides Career counseling services to a large number of graduates every year

 Organizes workshops on CV writing, interview skills and the job-search strategies.

Location: Building of health and welfare professions (Σ.Ε.Υ.Π. 1st floor)

Office Hours: 8:00 am – 2:00 pm on weekdays

Τel: (+30) 2310-013 480

Fax: (+30) 2310-013 482

E-mail: career@admin.itoteithe.gr

 

Student Disabilities Office

The Students disabilities office of A.T.E.I. was founded in 2006 in order to provide educational, technological and psychological support and services to students who have documented disability. The office has created a number of basic infrastructures to provide for accessible buildings and an accessible environment around the campus.

The office employees collect all the data about the registered students with disabilities and contact them in order to set an appointment and talk about their problems and needs throughout the academic semester. Moreover, the office organizes different events, tours and visits. Students with different disabilities can exercise during a gymnastics course that takes place twice a week. Finally, the office has an organized support group of volunteer students who actively help their fellow students.

The office is open Monday-Friday from 8:00–15:00. For more information visit www.amea.teithe.gr or call (+30) 2310-791 465 or e-mail us at amea@admin.teithe.gr

 

International Activities and Co-operations

The SOCRATES/ERASMUS Program

After the acquisition of the Erasmus University Charter –E.U.C.– from the European Community, the A.T.E.I. actively joined these programs and we co-operate with numerous European Educational Institutes in the following Erasmus activities:

 Student Mobility-SM-Exchange of students for a period of 3 to 12 months which is considered as time spent at the student’s home Institute

 Teaching-staff mobility-TS-for short-term teaching visits

 Organization of Mobility-OM- which organizes and promotes mobility such as:

– Visits for preparation or control of the mobility of the Erasmus    Students

– Production and distribution of information material about the    activities of Erasmus mobility

– Preparation, supervision and evaluation of student and teaching staff mobility

 Preparatory visits (PV) to European Educational Institutes for new co-operations

 A European System of Transferring Academic Credits (ECTS)

 Intensive Programs (IP)

 New Curriculum Development Projects (PROG/MOD)

 Thematic Networks-University Programs of mutual interest.

Location: Building of ΣΕΥΠ, 2nd floor

Tel: (+30) 2310-013 479

Fax: (+30) 2310-013 149 or 152

E-mail: erasmus@teithe.gr

Website: http://www.erasmus.teithe.gr

 

The Leonardo da Vinci Program

The Leonardo da Vinci is a program of the European Union that was created to support the actions of the country-members in promoting the collaboration between them. Within the framework of this program the T.E.I. of Thessaloniki collaborates with different enterprises of the country members of the European Unit and implements projects concerning the movement of our students to other European countries for their compulsory Practical Training at the end of their studies.

Though this program the students have the opportunities to obtain a high level professional experience , to come in contact with a different cultural environment, to collaborate with people of different nationalities, to improve their foreign language competence and to learn different methods of management and new business activities. The financial support of the program covers the expenses of the students for transportation, accommodation, language-cultural preparation and insurance. The exact amount of money for each student depends on the host country and is authorized by the National Agency.

Location: Building of School of Health and Medical Care (ΣΕΥΠ), 2nd floor

Tel/fax: (+30) 2310-791 479, (+30) 2310-013 478

E-mail: leonardo@teithe.gr

Website: http://www.leonardo.teithe.gr

 

The ERASMUS MUNDUS program

Erasmus Mundus is a co-operation and mobility program in the field of higher education that aims to enhance the quality of European higher education and to promote dialogue and understanding between people and cultures through co-operation with Third-Countries. In addition, it contributes to the development of human resources and the international co-operation capacity of Higher education institutions in Third Countries by increasing mobility between the European Union and these countries.

The Erasmus Mundus program provides support to:

 Higher education institutions that wish to implement joint programs at postgraduate level or to set-up inter-institutional co-operation partnerships between universities from Europe and targeted Third-Countries

 Individual students, researchers and university staff who wish to spend a study/research/ teaching period in the context of one of the above mentioned joint programs or cooperation partnerships

 Any organization active in the field of higher education that wishes to develop projects aimed at enhancing the attractiveness, profile, visibility and image of European higher education worldwide.

A.T.E.I. is addressed to Lot 6 (previously 5) that consists of Armenia, Georgia and Azerbaijan,

while the EU partners and associates are from Greece, Portugal, Italy, Belgium, Latvia, the United Kingdom and Bulgaria (a total of 10 countries, 19 partner universities and 25 associates).

The project provides opportunities of mobility to students (undergraduate and master), researchers (doctorate and post-doctorate) and staff (academic/administrative).

Priority is given on an impartial distribution of available positions to students with special needs and with socio-economical problems (without parents, divorced or ill parents, very low income, etc.), through a transparent selection process making use of a weight coefficient according to the category each candidate belongs to.

Further information on the following links: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/ index.htm – http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_ en.htm – http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm (Erasmus Mundus external co-operation window)

 

Faculties an d Departments

Αlexander TEI of Τhessaloniki

 School of Agricultural Technology

 School of Business Administration and Economics

 School of Food Technology and Nutrition

 School of Health and Welfare Professions

– Department of Aesthetics and Cosmetology

– Department of Early Childhood Care and Education

– Department of Medical Laboratory Study

– Department of Midwifery

– Department of Nursing

– Department of Physiotherapy

 School of Technological Applications

 

Branches

 BRANCH OF KILKIS

Department of Clothing Design & Technology

 BRANCH OF MOYDANIA

Department of Fisheries & Aquaculture Technology

 BRANCH OF KATERINI

Department of Standardization and Transportation of Products-Logistics

 

DEPARTMENT OF NURSING

PRESENTATION OF THE DEPARTMENT

The Department of Nursing is one of the six departments of the School of Health and Welfare Professions (ΣΕΥΠ) A.T.E.I. of Thessaloniki. The Department was established in 1973 under the auspices of post-secondary technological education (KATEE). In 1984, it was upgraded and included into the higher education system (T.E.I.). Finally, according to Law 2916/2001,all A.T.E.I. departments are part of the official Greek tertiary education system (A.T.E.I.).

From 1997 to 2010, over 5000 students have graduated and approximately 1500 are actively

studying at the Department.

The Department of Nursing A.T.E.I., is sharing rooms within a 2-storey building with the Departments of Aesthetics and Cosmetology, Physiotherapy and Medical Laboratory Studies.

A.T.E.I. campus is situated in the suburb of Sindos, Thessaloniki, roughly 17 km from the centre of city centre. Public transport (bus 52 and train) is available.

Further information of the Department can be found at http://www.nurse.teithe.gr and through that you can find all the available links related to the Department.

 

Secretariat of the Department

The administrative task of the department is supported by the secretariat. It receipts all incoming correspondence that abides by the department protocol. It handles and dispatches all correspondence with the other TEI Schools and Departments, or with that of the public and the private domain. It is responsible for taking care of the department’s archives and all student records as well as all matters concerning the functional state of its personnel and students by setting forth all necessary actions. To facilitate students, the secretariat is open all week days from 10:00–12:00 am.

 

Iakovidis Demetrios, secretary, (+30) 2310-013 500

Prodromidis Konstantinos, Head of student issues

 

Registration-Admission Requirements

Each year approximately 260 graduate of secondary education are admitted to our department through Panhellenic Entrance Exams. The Department also accepts transfer students from other TEI’s, graduates from Greek Universities and other Institutions (Police and Navy Academies). Finally a number of people with Greek (but living abroad) or other nationalities are accepted to study Nursing at our TEI.

A number of documents are required (application form, photos, ID or passport, birth certificate, a certified copy of high school diploma as well as registration letter etc.). The registration procedure takes place in the beginning of the semester. After your registration, you can collect your student ID number along with passwords and codes. All new and returning students are required to register themselves in the secretariat and on-line at http://pithia.teithe.gr/unistudent/ before the start of each semester. After they have made a provisional choice of modules, they can modify it in two weeks time. If they have not been accepted onto modules (registered), they will not be able to take part in the final exams. It should be noted that students can not select a course for which they have not successfully completed the prerequisite course(s).

 

Administration of the Department

The administration is carried out by the Head of the Department along with the two decision bodies of the Department:

a. The general Assembly: It consists of all permanent faculty members of the Department (at least 40% of the total number of the academic staff members) and student representatives.

b. The Council of the Department: It consists of the Head of the Department, the 3 sector (course unit leader) and 1 student representative. According to the subjects of the agenda, a representative of the technical support staff can be called to voice concerns on lab matters and to participate without voting. It should be mentioned that all the above faculty members are elected. The Head of the Department is elected every 3 years while the sector leaders are elected each year by faculty members, representatives of the administrative staff and student representatives. Minutes in both bodies are kept by the Head of the secretariat of the Department.

Three sectors (course units) function in the Department:

1. The sector of basic science-clinical laboratories.

2. The sector of humanities and social sciences.

3. The sector of nursing specialties.

 

Faculty Members

The Department has more than 1500 students and 14 faculty members. For other than Nursing courses, the Department can draw on the faculty of the other A.T.E.I. departments.

 

 Dr Philomila Obessi, Professor

 Dr Labrini Kourkouta, Professor

 Dr Thalia Bellali, Associate Professor

 Dr Kyriakos Kazakos, Associate Professor

 Dr Alexandra Dimitriadou, Associate Professor

 Dr Maria Lavdaniti, Assistant Professor

 Dr Evgenia Minasidou, Assistant Professor

 Dimitris Theofanidis, Clinical Lecturer

 Kostas Koukourikos, Clinical Lecturer

Dr Areti Tsaloglidou, Clinical Lecturer

Theodora Kafkia, Clinical Lecturer

 

Paraskevi Koutalaki, Technical support staff.

 

THE ROLE OF THE ACADEMIC ADVISOR

Apart from the fact that there is one permanent member of the faculty responsible for each of the eight semesters of the program, in the beginning of each semester, two members of the academic staff are responsible for all first-year students as well as for any other student problems that might occur (Dr Bellali Thalia and Dr Minasidou Evgenia). More specifically, the academic advisor guides and helps the students in:

 Understanding the study program as well as the organizational structure of this Technological Institute

 Overcoming any difficulties they encounter during their studies and improve their academic performance

 Planning their personal program

 Organizing their studies effectively.

 

Aims and Objectives of the Department

The department’s aims and objectives are presented in the Governmental Act Law/Publication (Ruling YPEPTH E5/652 FEK B’ number 99/24.02.1984).

Nursing is a humanitarian scientific branch, but also a specialized art that addresses the individual, family and community, within the broad spectrum of health and illness. Nursing involves the ability to provide appropriate care for people with acute and chronic illnesses, both at home and in hospital and to play a vital role in health promotion and disease prevention.

Children’s nurses work closely with both children and their families helping parents in the care of the children, providing care and support for the whole family. Finally, adults’ nurses possess an advanced body of knowledge and skills to deal with the physical and psychological problems of illness, to work with individuals in a diverse range of contexts including hospitals, community or residential settings, rehabilitation centres and mental health institutions and care services.

Consequently, the Nursing Department aims at promoting the development and transmission of scientific knowledge and skills which are included in the application of the nursing  science through theoretical teaching, laboratory, clinical practice and applied research.

The modern nurse requires a wide range of therapeutic and communication skills together with the ability to assess a situation and select the most suitable nursing response based upon up to date information and evidence based research. Nurses are accountable members of multi-disciplinary health care teams and they act as an advocate for the patients interests.

The aim of the Department is to provide students with a complete training leading to a professional career. After their graduation they are ready to work both in the community and hospital sector, offering services to institutions and organizations in all levels of health and care provision.

 

Activities of the Department

The mission statement of the Department includes:

 Collaboration with nursing and other health care institutions

 Conducting research programs

 Provision of updated scientific knowledge

 Organization of seminars and educational meetings for graduate students within the context of continuing education and life-long learning. Recently, it organized the first International Congress of Nursing Education, Research and Clinical Practice (15–17 October 2009) in Thessaloniki, with exceptional success

 Finally, the Department maintains bilateral collaboration with Universities and other tertiary institutions as well as Health Care Organization Services from abroad as to promote its graduates’ professional establishment and future career. In particular, it has participated in the COMMET, Leonardo da Vinci and Erasmus European Educational programs, including Erasmus Mundus. It also has had collaborated with University Hospitals in the USA (Deborah Hospital, New Jersey, USA) over a ten year period, a program which has been offered to the Department by the AHEPANS association.

Within the Erasmus context students have the opportunity to spend a part of their studies (clinical training experience and attendance of theoretical modules) in European Union countries.

The collaborating Institutions are the following:

 Universidad Cardenal Herrera (CEU) – Spain

 Universidad de Jaen, Spain

 NOVIA University of Applied Sciences, Vaasa – Finland

 Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Kemi – Finland.

 

Clinical placement training

The students of the 8th semester can undertake their practical placement experience at public hospitals as well as in the private domain.

As part of the Erasmus program, students have the opportunity to spend part of their internship in countries of the European Union in order to :

 Learn the host language

 Aquire a familiarity with different cultures

 Be exposed to a broad European dimension in their education through other educational methodologies and cultural influences.

 Explore the academic environment and potential work opportunities for postgraduate studies and employment abroad.

 Achieve extra mobility for 3–12 months, apart from studying, in order to work at health care institutions and organizations. Students of our Department have been placed in Filandia, Portugal, Sweden, Germany and Belgium and have worked at the following educational and health care institutes:

– Universidad de Granada Spain

– Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Kemi – Finland

– ESEBB (Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto) – Portugal

– HENaC Haute Ecole Namuroise Catholique – Belgium

– Klinikzentrum Muelengrund Germany.

 

RESEARCH CO-OPERATIONS

In Greece and Abroad

Members of our department collaborate with many academic institutions and the Department

is expending its European perspective, by being involved in many European projects.

It collaborates with 11 academic institutions from 8 European countries.

Facilities and Libraries

Every student has access to computer pools equipped with modern technology. But of course, it is also possible to log in from home via modem. An individual e-mail account is automatically generated as soon a student is enrolled.

Students have access from news magazines to scientific journals and brand new literature of

their science through the library (www.lib.teithe.gr) and the ΣΕΥΠ library [tel: (+30) 2310-013 473, fax: (+30) 2310-013 472]. Work hours: Monday–Friday 8:30–17:00. They can use the VPN (Virtual Private Network) of A.T.E.I.

 

THE UNDERGRADUATE PROGRAM OF THE NURSING DEPARTMENT, A.T.E.I.

Our Educational Philosophy

The aim of our program is to prepare students as knowledgeable and competent nurses by taking account of changes in health care needs and provision. The program is based on the fundamental belief that the learning process will be more effective if a student formulates the links between theoretical concepts and practical experience.

The philosophy of the teaching process incorporates a variety of learning methods, including

problem-based learning, evidence-based research, critical incident/case analysis, reflection on practice etc. The role of the professor is that of a resource and facilitator of the learning process. Students are encouraged to discuss their experiences and engage in a question-process as well as to reflect on their own experiences and assume responsibility for their own learning.

Each course of the study program is based on units distributed on the basis of the ECTS (European Credits Transfer System or European System for Transferring of Academic Units).

Audio and visual aids are used to support theory and demonstrate nursing techniques in the laboratories along with text books, notes and articles.

 

Evaluation method

In theoretical modules, optional tests and papers can be asked, but the basic assessment is with a final written examination. The written final exam is the main mode of student assessment and it can be in the form of essays or/and multiple choice questions. Laboratory

assessment is done via on-going skill assessment (application) and final oral exams. In special circumstances, (e.g. students with learning or other disabilities) there is the possibility of oral examination by the tutor and another colleague. Furthermore students are under continuous assessment in their clinical practice and in their final practice placement training.

 

Grading System

The fίnal grade point aνerage of all courses will be recorded on the degree, according to the following classification scheme. Excellent: 8,5–10 Very good: 7–8,4 Good: 5–6,9 Fail: 0–4,9

 

Curriculum-Organization of Studies

As of the academic year 2010 the Department has applied a new curriculum with the duration of eight semesters (4 years) which follows the guidelines of WHO and EU.

The academic program is divided into semesters with the winter semester beginning in September and the summer semester beginning in March.

The Department offers 48 courses in total, out of which, 39 mandatory and 12 electives and 3 obligatorily free choices. The graduate has to successfully attend 36 mandatory courses and 3 electives. Fourteen of the 39 courses have clinical classes that take place in the laboratories of the Department as well as at the clinical places of Health Centers and Hospitals in the broader area of Thessaloniki (see more in clinical training). During the 8th semester, students have their final practical training (see more in practical placement) in selected clinical areas, receiving a small grant, and they also work on their final thesis.

 

Clinical Placement Training

The clinical training aims: to inform students about the structure and operation of different units in the health services, to familiarize students with different work agencies and to apply the theoretical knowledge they have acquired to the problem areas of their field. Thus, students from the 2nd semester of their studies undertake their clinical training in hospitals and other health and welfare services. More specifically, they visit in the:

2nd semester: hospital out patient clinics, day health centers for the care of the elderly, schools for children with special abilities.

3rd semester: internal medicine clinics and surgical departments in public hospitals.

4th semester: cardiology and orthopedics departments.

5th semester: pediatric and pediatric surgery dept.

6th semester: ICU and psychiatric depts.

7th semester: health clinics, emergency rooms and preventive medicine centers.

 

Practice Placement TrainingFinal Thesis

According to the founding law framework of T.E.I. (N. 1404/83), the clinical practice placement of students is an integral part of their studies. So, in a period of six months, students follow and implement methods and techniques they have acquired during the past seven semesters, in accordance with the curriculum of the Department.

The internship-practice is conducted in two periods, starting October 1st and April 1st each year. All students, after the 7th semester, if they have passed successfully all courses of specialty and 2/3 of the total syllabus’ courses, are obliged to conduct a 6-month internship in an actual working conditions in the private or public, tertiary health care setting.

The Placement Committee of our department consisting of three staff members serves only to coordinate activities related to the practice. A few days before the practice-internship, the student submits to this committee a statement of placement preference. If the student meets the above requirements, his application is accepted. He is then included in the list of student trainees, and is informed for placement availability by various employment agencies, as well as for his obligations and employment rights and the overall progression of his practice-internship. The process concludes with the acceptance and official agreement by signing a contract between the student, the work Institution and the A.T.E.I. The student’s evaluation is described and listed in his Practical Training Record Book, which is regularly updated by the student, his supervisor and the institution of employment. The Head of the Nursing Department and internship supervisors prepare and inform the practicing students for their work duties and evaluate their work so that the whole experience contributes productively towards upgrading the quality of the institution of the practice-internship scheme at the A.T.E.I.

The monitoring of each student is performed both by the agency’s and TEITH’s supervisor.

The A.T.E.I’s supervisor regularly visits the area of practice of the student whom he monitors and prepares monthly progress report. By the end of the training-practice the supervisor signs the certificate of completion of this internship. In the training-practice booklet, which is in the form of a calendar, each week the student marks the wards visited and skills acquired, as well as a brief description of duties in the work-place. The training supervisor signs the booklet after being informed by the agency’s supervisor. Unjustified absences or regulation violations of a particular work-place as well as work unrelated to his practice duties, may lead to interruption of the traineeship.

The student in this final semester also works on his/her final thesis which is focused on studying important issues pertaining to Nursing. This thesis can be done as a small research project or a thorough literature review on different nursing subjects.

 

CURRICULUMCourse Structure

All of the taught courses have been classified in the following groups:

 

Basic Science Division (BSD)

1. Anatomy I

2. Anatomy II

3. Physiology I

4. Physiology II

5. Pharmacology

6. Internal medicine I

7. Internal medicine II

8. Microbiology

9. Surgery I

10. Surgery II

10. Biostatistics

11. Epidemiology

12. Biology /Genetics

 

Basic Nursing Division (BND)

1. Introduction to nursing science

2. Fundamentals of nursing science

3. Nursing diagnostics and semiology

4. Research methodology in nursing

5. Nursing theories

6. Quality assurance in nursing practice

7. Nutrition & special diets

8. Hospital infections

9. Women ’s health /maternity nursing

10. Nursing rehabilitation of patients with chronic diseases and neurological disorders

11. Nursing administrations /Health care management

12. Seminars in nursing /Writing an academic essay

13. Cardiology nursing

 

Nursing Specialties Division (NSD)

1. SURGICAL NURSING I

2. INTERNAL NURSING I

3. SURGICAL NURSING II

4. INTERNAL NURSING II

5. PEDIATRIC NURSING

6. MENTAL HEALTH NURSING

7. EMERGENCY NURSING/ICU

8. COMMUNITY NURSING I/ HEALTH PROMOTION

9. COMMUNITY NURSING II

10. GERODOLOGICAL NURSING

11. ONCOLOGY NURSING

 

Humanities and Social Division (HSD)

1. HEALTH PSYCHOLOGY

2. HEALTH SOCIOLOGY

3. DEVELOPMENTAL HEALTH PSYCHOLOGY

4. HEALTH ECONOMICS

5. LAW AND ETHICS IN NURSING SCIENCE

6. HEALTH INFORMATICS

7. TEACHING METHODS IN NURSING

8. ENGLISH-TERMINOLOGY

9. NURSING HISTORY

10. PUBLIC HEALTH

11. MENTAL HEALTH NURSING FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS/ COUNSELING NURSING

There is a prerequisite course system which the Department considers that facilitates a gradually stepping up learning process.

 

 

 

 

A/A

Prerequisites

to

1

Fundamentals of Nursing Science

Internal Nursing I, II and Surgical

Nursing I, II

2

Research Methodology in Nursing and Nursing

Specialties Courses (Except from Community

Nursing II and Emergency Nursing II and

Emergency Nursing/ICU

Seminars in Nursing/Writing an

Academic Essay

3

Community Nursing I/Health Promotion

Community Nursing II

4

Internal Nursing I, II and Surgical Nursing I, II

Emergency Nursing/ICU

 

 

 

1st Semester

 

Title

ECTS

IU (I)

IU (E)

Hours (TH)

Hours (R)

Category

Introduction to Nursing Science

9

4

5

3

3

Required

Anatomy I

5

4

1

3

1

Required

Physiology I

5

4

1

3

1

Required

Biology / Genetics

2

2

-

2

-

Required

Evolutionary Psychology

4

4

-

3

-

Required

Microbiology

2

2

-

3

-

Required

Sociology of Health

3

3

-

2

-

Required

 

2st Semester

 

Title

ECTS

IU (I)

IU (E)

Hours (TH)

Hours (R)

Category

Anatomy II

3

2

1

2

1

Required

Physiology II

3

3

-

2

-

Required

Basic Principles of Nursing

9

5

4

4

3

Required

Community Nursing I / Health Education

9

5

4

4

4

Required

Pathology I

3

3

-

3

-

Required

Pharmacology

3

3

-

3

-

Required

 

3rd Semester

 

Title

ECTS

IU (I)

IU (E)

Hours (TH)

Hours (R)

Category

Surgical Nursing I

11

7

4

4

4

Required

Pathological Nursing I

11

7

4

4

4

Required

Surgery I

2

2

-

2

-

Required

Pathology II

2

2

-

3

-

Required

Health Psychology

4

4

-

3

-

Required

 

4th Semester

 

Title

ECTS

IU (I)

IU (E)

Hours (TH)

Hours (R)

Category

Surgical Nursing II

11

7

4

4

4

Required

Pathological Nursing II

11

7

4

4

4

Required

Health Economy

2

2

-

2

-

Required

Biostatistics

2

2

-

2

-

Required

Epidemiology

2

2

-

2

-

Required

Surgery II

2

2

-

2

-

Required

 

5th Semester

 

Title

ECTS

IU (I)

IU (E)

Hours (TH)

Hours (R)

Category

Pediatric Nursing

15

5

10

4

9

Required

Oncology Nursing

5

5

-

4

-

Required

Law and Ethics Nursing Science

2

2

-

3

-

Required

Research Methodology in Nursing

6

6

-

3

-

Required

Quality assurance in nursing practice

2

2

-

2

-

Selection

Nursing and Rehabilitation Chronically Ill Neurological Patient

2

2

-

2

-

Selection

Nursing Theories

2

2

-

2

-

Selection

Nutrition / Dietetics

2

2

-

2

-

Selection

 

6th Semester

 

Title

ECTS

IU (I)

IU (E)

Hours (TH)

Hours (R)

Category

Mental Health Nursing

11

6

5

4

5

Required

Gerontological Nursing

4

4

-

2

-

Required

Emergency Nursing / ICU

11

6

5

4

5

Required

Nursing Administration / Health Care Management

2

2

-

3

-

Required

Nursing Diagnosis and Semiotics

2

2

-

2

-

Selection

Health Informatics

2

2

-

2

-

Selection

History of Nursing

2

2

-

2

-

Selection

Nosocomial Infections

2

2

-

2

-

Selection

 

7th Semester

 

Title

ECTS

IU (I)

IU (E)

Hours (TH)

Hours (R)

Category

Community Nursing II

15

9

6

4

8

Required

Teaching Methods in Nursing

4

4

-

3

-

Required

Nursing Mental Health Children and Adolescents / Counseling Nursing

4

4

-

4

-

Required

Nursing Seminars / Writing scientific work

5

5

-

3

-

Required

Cardiology Nursing

2

2

-

2

-

Selection

Women's Health / Maternity Nursing

2

2

-

2

-

Selection

Public Health

2

2

-

2

-

Selection

English - terminology

2

2

-

2

-

Selection

 

8th Semester

 

Title

ECTS

IU (E)

Hours (TH)

Hours (R)

Category

Thesis

20

-

-

4

Required

Nursing Practice Placement

10

-

-

35

Required

 

 

 

Courses Description

1st SEMESTER

INTRODUCTION TO NURSING SCIENCE

Module aims

Students will acquire the necessary knowledge that will help in the psychosocial approach and education of patients as biopsychosocial being. With the conclusion of the lab students will be able to apply the communication skills taught, in nursing history data collection.

They will be able to plan care according to Nursing Process. They will practice taking and documenting vital signs in the chart.

Module outline (THEORY)

 Introduction to Nursing Science: definitions-aims of nursing. Nursing in health and sickness  Factors affecting health. Promoting wellbeing in health and sickness

 Basic human needs: individual, family, community. Individual defence mechanisms

 Communication process, types of communication, factors influencing

 Communication in Nursing Process, factors that promote positive communication. Development of therapeutic skills and communication techniques

 Physical examination, vital signs. Practice

 Study and documentation of vital signs chart. Practice

 Nursing Process: stages of Nursing Process, documentation, characteristics of Nursing Process

 Nursing assessment, methods of data collection (observation, interview, nursing history)

 Nursing Diagnosis: Statement, Validation and Documentation of Nursing Diagnosis

 Recording of Nursing Care Plan

Evaluation by written exams.

 

Module outline (LAB)

 Introduction to Nursing Science: Introduction to Nursing Science: definitions-aims of nursing. Nursing in health and sickness. Factors affecting health. Promoting wellbeing in health and sickness. Practice on promoting wellbeing in health and sickness

 Basic human needs: individual, family, community. Individual defence mechanisms. Sleep questionnaire

 Communication process, types of communication, factors affecting it. Communication in Nursing Process, factors promoting positive communication. Development of therapeutic skills and communication techniques

 Physical examination, vital signs. Practice

 Study and documentation of vital signs chart. Practice

 Nursing Process: stages of Nursing Process, documentation, characteristics of Nursing Process

 Nursing assessment, methods of data collection (observation, interview, nursing history)

 Nursing Diagnosis: Statement, Validation and Documentation of Nursing Diagnosis

 Recording of Nursing Care Plan

 Evaluation of nursing process

 Principles of asepsis-antisepsis, sterilization. Evaluation of lab

Evaluation by written exams.

 

ANATOMY I

Module aims

To familiarize students with human body anatomy, tissues and organs and their interactions. Students can combine the knowledge provided and apply it to the live human being (healthy and ill.

Module outline (THEORY)

 Human cell structure

 Tissues of the human body

 Organs and systems of the human body. Introduction

 Respiratory system

 Circulatory system

 Gastrointestinal system

 Urinary system

 Genital system

Students use models, charts, pictures, power point presentations in order to understand the morphology, place and interaction between organs and systems.

Evaluation by written exams.

 

PHYSIOLOGY I

Module aims

The aim of the module is for nursing students to acquire knowledge of the normal function of human body and its systems.

Students should be capable to describe the normal mechanisms of human body organs and systems.

Module outline

Composition and normal function of human body cells and systems are described:

 Human cell

 Fluids interaction

 Blood and Hematology

 Respiratory system

 Urinary system – Acid-Base Balance

Evaluation by written exams.

 

BIOLOGY-GENETICS

Module aims

The module aims at making students capable to understand the principles of Biology and basic biological mechanisms, to understand the basic principles of genetics and the basic principles of molecular biology.

Module outline

General Biology

 Basic characteristics of living beings

 Life and energy in living beings

 Principles of genetics, Evolution

 Classification of living beings. Relationship between animals and plants

 Adaptation, study of various ecosystems

Molecular Biology

 Basic principles of Molecular Biology

 Genetic code. DNA structure

 Proteins composition, genes

 DNA, genetic therapies

Genetics

 Basic principles of genetics

 Heredity rules, gene and atom, gene and population

 Mutations, hereditary abnormalities

 Hemoglobin abnormalities

Evaluation by written exams.

 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Module aims

Students will be able to understand human behavior through the different developmental phases, as well as the biophysical and psychosocial problems of developing human being. Special attention will be given to the management of child psychological problems during hospitalization and during illness.

Module outline

 Developmental psychology study subject, developmental model for the evaluation of health and sickness

 Developmental periods within health psychology, theories for human evolution

 Infant to adolescent: psychomotor, cognitive, moral and psychosocial development

 Formation of health perceptions. Connection of health with human cognitive maturity

 Psychological preparation of child for hospitalization

 Pain in children. Painful medical examinations in children and adolescents

 Chronic disease and children – psychological problems and their management

 Child Diabetes Mellitus and quality of life

 Malignancy in children

 Child and death

 Psychological reactions of adults and geriatric patients during illness. Prevention and health promotion programs

 Pregnancy and maternity psychology. Parental crisis, motherhood, fatherhood

 Pregnancy and post-partum depression. Genetics guidance and counseling.

Evaluation by written exams.

 

MICROBIOLOGY

Module aims

To introduce nursing students to the general knowledge and study techniques of microorganisms.

Students will acquire:

 General knowledge for the application of lab techniques in order to cultivate, isolate and identify microorganisms

 Ability to use microbiology lab equipment and to apply special techniques that are required.

Module outline

 General microbiology knowledge

 Classification and description of cells

 Classification and description of pathogens, microorganisms, fungus, viruses

 Factors affecting microorganisms

 Antimicrobial substances and their mode of action

 Sterilization, cultivations, types of grow materials

 Microscope

 Microorganisms and human body, transmission ways and sources of contamination

Evaluation by written exams.

 

HEALTH SOCIOLOGY

Module aims

To help students to understand the social characteristics of illness, the experience to be ill, the dynamics within the health system and the limitations and restrictions of professional care. Critical thinking, through study, can reinforce nurses self-knowledge in order to provide modern and without discriminations human-centered care. This way nursing profession, that require privacy, discretion and close personal contact with the patients, is approached from the sociological point of view, acceptation of social groups interaction.

Module outline

 Introduction to Health Sociology, sociology and health, sociology in illness, in health services, in therapeutics, in quality of life, in bioethics

 Illness sociology, health and illness, basic meanings. Health attitudes and beliefs

 Inequality and differences in health, income inequality and life expectancy, health inequality, health service inequality, stressful life facts, stress and illness

 Health service sociology, health services in society, hospital-business dilemmas, leadership

and management

 Communication and quality of care, medical file and health care file

 Sociology of therapeutics, sociological roles in therapeutic relations between doctor-patient,

and nurse-patient

 Sociology of Quality of Life, health and quality of life, social indicators of quality of life, limitations of patients quality of life

 Quality of life in patients with cancer, HIV, heart problems, Alzheimer’s disease, renal problems

 Sociology of bioethics, basic principles of bioethics, informed consent

 Free decision making, concealing of truth, privacy and medical confidentiality

 Euthanasia and helped suicide, experimental medical research, palliative care, therapeutic vanity

 Organ transplantation, assisted reproduction, cloning

 Contrast of interest between medical roles, dilemmas in resources distribution and therapeutic effectiveness

Evaluation by written exams.

 

2nd SEMESTER

ANATOMY II

Module aims

To teach students the basic principles of human anatomy, composition, shape, size and position of tissues and organs, as well as their topographical and functional relation. The aim is to understand the knowledge provided so that he/she can expand them and combine the knowledge of anatomy to the live healthy and ill person which is the final recipient of all this knowledge.

Module outline

 Nervous system

 Sensory organs

 Endocrine glands

 Endothelial system

 Anatomy terms

Evaluation by written exams.

 

PHYSIOLOGY II

Module aims

Students are taught the normal function in cell level (muscular, neural, heart cell) as well as the combined function of human organs and system.

Module outline

 Physiology of neural and muscular cell

 Physiology of heart muscle

 Neural system (central and peripheral)

 Peptic system – nutrition- metabolism

 Endocrine glands (thyroid, parathyroid, pancreas, adrenals, reproduction)

Evaluation by written exams.

 

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE

Module aims

To enable students to evaluate patients’ basic needs and problems, to plan indivualised nursing care and to apply nursing processes evaluating their outcomes.

In the lab students will be taught how to perform nursing skills and to evaluate their outcomes.

Through lab exercises they will be able to help restore their patients’ health.

Module outline

 Hospital: purpose and function of a modern hospital, types of hospitals, nursing unit, wards, outpatients clinic, patients’ environment

 Aseptic technique and sterilization

 Preventive, therapeutic, supportive measures – pressure sores

 Nursing interventions in fever, in bowel disruption, enema, protective measures

 Nursing Process in surgical patients: pre and post-operative care

 Post-operative complications from circulatory, gastrointestinal, respiratory and urinary system

 Surgical wound, general principles of wound healing, infection prevention

 General principles of drug administration

 Apply mechanisms to protect nurses during nursing care

Evaluation by written exams.

 

Lab outline

 Bed making with one and two nurses, fever reducing measures, application of cold and warmth

 Bed making with patient on the side

 Bed making with the patient facing up

 Personal hygiene, bed bath, mouth wash

 Bed making of surgical bed, pre-operative care

 Evaluation and basic nursing care for the operated patient

 Sterilization process, pressure sores

 Surgical wound

 Cold and warm application

 Nursing interventions in bowel disruption, putting a gas tube, suppositories, enema

Evaluation by oral exams/practice.

 

COMMUNITY NURSING I/HEALTH PROMOTION

Module aims

To help students understand community nursing, as well as the role and interventions of community nurse. Students should be able to understand the meaning of prevention and health promotion, and to acquire the necessary knowledge in order to be able to inform and teach families or groups in the community.

Module outline

 Introduction, definitions (health, community)

 Prevention

 Nursing theories that are seen in community nursing

 Health promotion

 Environment and health

 Assessment of patients needs in the community

 Violence in the community (child and elder)

 Accessibility of secondary and tertiary care

 Nursing interventions in the community, co-operation with other health-care professionals

Evaluation by written exams and essay.

 

PATHOLOGY I

Module aims

The aim of this module is for nursing students to acquire knowledge of diseases of various human body systems.

Students will be taught:

 Basic pathogenesis of disease and transmission ways

 Modern diagnostics

 Complications

 Therapeutic approach, preventive and protective measures

 Modern way of living problems and how they interact with human diseases

Module outline

 Introductory meanings and definitions

 Blood diseases: anaemias, leucaemias

 Gastrointestinal system diseases: peptic ulcer, Gastro-oesophagus rebound, pancreatitis, gall blander problems, hepatitis, liver cyrosis

 Respiratory tract diseases: asthma, chronic pulmonary disease

 Infectious diseases: transmission, protection, diagnostic approach, management. Main infectious diseases in the Greek population

 Most common neoplasies

Evaluation by written exams.

 

PHARMACOLOGY

Module aims

To make clear the basic principles of safe and effective drug administration in clinical setting.

By the end of the module the student will know the basic drugs for the most common diseases; he/she will be familiar with medications effects, side-effects and interactions with other drugs. The student will have the ability to spot side-effects according to patients’ clinical

status.

Module outline

 Introductory meanings and definitions

 Medications effect mechanisms on human body

 Pharmacokinetics, drug administration routes

 Side-effects

 Development of medications

 Factors affecting safety and effectiveness of drugs

 Drug counteraction

 Drugs that affect Autonomy Nervous System

 Drugs that affect Central Nervous System

 Drugs that affect Cardiovascular system

 Drugs that affect other human body systems

 Chemotherapeutic drugs

 Anti-inflammatory Drugs and ormones

Evaluation by written exams.

 

3rd SEMESTER

SURGICAL NURSING I (Theory and lab)

Module aims

With theoretical teaching students will be capable to apply nursing process on surgical patients, to assess patients’ needs and to plan and provide quality nursing care. Special emphasis will be given to nursing diagnosis, nursing interventions and their evaluation according to recent literature and evidence based nursing.

In the lab students will acquire knowledge and skills that will make them capable to provide  nursing care in patients hospitalised in medical and surgical wards.

Module outline

 Introduction to surgical nursing: peri-operative stages, classification of surgical operations, post-operative complications

 Introduction to surgical nursing: students will practice on applying nursing care in a patient undergoing surgery

 Signs and symptoms, nursing interventions & diagnosis, evaluation of nursing care for the following:

– Upper gastrointestinal system

– Lower gastrointestinal system

– Gall bladder and pancreas

– Liver disorders

– Upper respiratory system

– Lower respiratory system

– Adrenals

– Acid-base imbalance

– Burn diseases

Evaluation by written exams.

 

Lab outline

 Medications: general administration principles, administration routes, dosages

 Medication cardex, oral administration, eye and ear drops

 Drug administrations

 Subcutaeneous and endodemal injections

 Intramuscular injections

 Venepuncture, blood draw

 Intravascular solutions, administration speed

 Insertion of Levin tube, parenteral nutrition, oxygen administration

 Colostomy

 Urinary bladder catheterization

 Urinary bladder wash, specimens

Evaluation by oral exams.

 

INTERNAL NURSING I (theory and lab)

Module aims

With theoretical teaching students will acquire knowledge about medical problems of blood tissue, gastrointestinal and respiratory system, and patients with diabetes mellitus.

Students at the end of the course will be able deliver holistic nursing care to the patient using

information acquired from the patient and its environment. They can identify medical patients’ problems, to state nursing diagnosis, purposes of nursing care and to provide and assess the outcomes of care.

In the lab part of the module aims at making the student capable to develop skills, to understand special terminology, to apply appropriate methods and means during nursing care.

Module outline

 Nursing history in medical patient

 Nursing process

 Basic principles of physiology of blood, iron deficiency, malignant anaemia

 Aplastic anaemia, aemolytic anaemia, polycyttaraemia

 Leukaemia, lemphoma

 Basic principles of anatomy and physiology of respiratory system: Nursing

 Clinical examination of a patient with respiratory system problems. Breathing

 Types, nursing role in diagnostic procedures and tests

 Pulmonary tuberculosis, professional pulmonary diseases

 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (asthma, bronchitis, emphysema)

 Basic principles of anatomy and physiology of gastrointestinal system:

 Nursing clinical examination of a patient with gastrointestinal system

 Problems. Breathing types, nursing role in diagnostic procedures and tests

 Acute gastritis, chronic gastritis, peptic ulcer, complications

 Hepatitis, liver cyrosis

 Diabetes Mellitus

 Complications from Diabetes Mellitus

 Evaluation by written exams and a group essay in nursing history

Lab module outline

 Drugs: general principles of drug administration, administration routes, dosages

 Drug chart, oral administration, drops

 Drug preparation

 Subcutaneous, endodermal injections

 Intramuscular injections

 Intravenous injections, blood collection

 Types of intravenous solutions, administration flow

 Levin tube, TPN, oxygen administration

 Stomies – care of colostomy

 Urinary bladder catheterisation in male and female patient

 Urinary bladder wash and aseptic technique for specimen collection

Evaluation oral exams/practice.

 

SURGERY I

Module aims

The module aims to familiarizing students with the pathogenesis and surgical-therapeutic management of various surgical diseases of the respiratory, digestive, urinary, musculoskeletal and other systems and to understand changes on a surgical patient metabolism in order to provide appropriate nursing care.

Module outline

 Pre-operative preparation and assessment of patient

 Anaesthesiology elements

 Post-operative care, general post-operative complications, prevention & management

 Surgical diseases: tetanus, breast diseases, stomach diseases, duodenum diseases, complications of surgical operations

 Vein thrombosis, pulmonary embolism, prophylaxis

 Shock, types and management

 Large intestine & rectum diseases

 Pancreas and gall bladder diseases

 Acute appendicitis, peritonitis, ileums

 Cardiothoracic operations

 Burns

Evaluation by written exams.

 

PATHOLOGY II

Module aim

The aim of the module is for the students to acquire knowledge for the diseases of the human

body and to be able to spot the pathologic states and the way that the professional approaches patients in order to diagnose and care for them. Students should be able to understand the various diseases of the human body system, know the meaning of new diagnostic and modern therapeutic techniques and know the basic principles of modern therapeutics.

Module outline

 Cardiovascular diseases, angina, myocardial infraction, heart failure, heart arrhythmias, Hypertension

 Endocrine glands diseases: diabetes mellitus, hypotheroidism, hypertheroidism, Cushing syndrome, adrenals deficiency

 Urinary tract diseases: Acute Renal Disease, Chronic Renal Disease, Glumerolonephritis, Nephrosic Disease

 Systemic Erythematous Lupus, Rheumatoid Arthritis

Evaluation by written exams.

 

HEALTH PSYCHOLOGY

Module aims

To understand health as a multi-factorial and broader social phenomenon, as well as the psychosocial dimensions of chronic illness. Teaching of various chronic diseases is done through psychological theories and research that connect mental status with normal state.

Psychological techniques and interventions are used in order to manage patients and their relatives.

Module outline

 Introduction to health psychology. Holistic approach of health

 Psychology attribution to health politics in the 21st century

 Health and personality. Health and illness with biological factors in personality

 Diagnostics attitudes and attitudes of prevention: meaning of health and health-care professionals

 Disease and stress. Disease conditions and psychological reactions of the patient

 Psychological theories and techniques in managing disease stress. Effectiveness of strategic approach and avoidance as defense mechanisms

 Communication between patient and health-care professional: coherence to medical orders,

hospitalized patient

 Chronic diseases and psychological interventions, diabetes mellitus, asthma, rheumatoid arthritis

 Heart problems and psychosocial adaptation

 Cancer and quality of life

 Pain as a biopsychosocial approach

 Hospitalization in ICU

 Patient and death

Evaluation by written exams.

 

4th SEMESTER

SURGICAL NURSING II

Module aims

Provide knowledge on basic surgical nursing principles so that students can be able to apply nursing process (assess, plan and evaluate nursing interventions) on patients with surgical problems of cardiovascular, urinary and musculoskeletal system, as well as of the sensory organs.

Module outline

Assess, plan and evaluate nursing interventions and cope with complications from the below systems:

 Urinary system: pre and post-operative care for a patient with urinary problems. Acute and chronic renal disease (peritoneal dialysis, haemodialysis), transplantation, hypertrophy and prostatic cancer, urolithiasis

 Musculoskeletal system: pre and post-operative patient care for patients with musculoskeletal problems. Fractures, total hip/knee replacement, amputations

 Nursing interventions: pre and post-operative nursing care of patients with heart surgery, heart transplantation, thrombophlebitis and vein thrombosis

 Nursing interventions: pre and post-operative care for patients with hearing, seeing and speech problems. Nursing care in cataract, transplantation, glaucoma and eye tumors.

Nursing care for patients with ear, nose and pharynx problems. Nursing care in larynx problems

Evaluation by written exams and essays.

 

INTERNAL NURSING II

Module aims

Enable students plan, provide and evaluate nursing care to patients with medical problems of the circulatory, urinary, musculoskeletal and sensory system. Students should be able to evaluate the health status of patients with medical problems that affect circulatory, urinary, musculoskeletal and sensory system, provide individualized nursing care to patients with diseases of the above systems, develop critical thinkingin nursing diagnosis, prevention and managing of complications in co-operation with other members of the health-care team and plan educational and informational programs for patients with changed body image and to contribute to their rehabilitation after discharge.

Module outline

 Introduction to medical nursing II

 Circulatory system: Coronary disease, heart arrhythmias, cardiac arrest, microbial endocarditis, pericarditis, cognitive heart failure, acute pulmonary oedema, shock, diseases of heart valves. Vascular & aorta diseases, peripheral vascular diseases, hypertension

 Urinary system: renal disease (acute & chronic), acute glumerolonephritis, nephotic symdrome, urolithiasis, renal tumors, prostate hypertrophy, prostate cancer

 Musculoskeletal system: Plaster application, fractures, hernias, neoplasias, osteomyelitis, osteoarthritis, osteoporosis, Paget disease, rheumatoid arthritis

 Eye, hearing and speech diseases. Eye problems such as blepharitis, barley, conjunctivitis, blindness. Ear problems such as otitis, Meniere disease, labyrinthitis, deafness, mute patients. Nose problems such as rhinitis, furuncle. Pharynx problems such as pharyngitis, tonsillitis. Larynx problems such as larynx oedema

Evaluation by written exams and essays.

 

HEALTH ECONOMICS

Module aims

To provide students with knowledge and skills that make them capable to understand the way the health-care services work, the way the expenses are formed, the way health-care is financed as well as the formation of health-care systems within the European Union and the United States of America.

Module outline

 Introduction in Health Economics, health as a gift

 Definitions and indexes, levels of health-care systems, the state’s role

 Health-care Systems, special characteristics, types (liberal, Beveridge, Bismark)

 International experiences: Great Britain, France, Germany, USA

 Health costs, height and evolution of health costs, health costs in developed and developing

world

 Factors affecting health costs, induced demand for health-care services

 Health market, offer and demand of health-care services, market mechanisms (decentralized

and centralized system)

 Health insurance, insured dangers, benefits, costs, financing, social security system

 Health and insurance in Greece, financing of health-care systems (primary, secondary health-care), public health insurance, private health insurance

 Organizing and management of health-care services, basic meanings, special needs of health-care services, basic managerial activities

 Programming health-care services, working positions, co-operation

 Efficiency and quality of health-care services, meanings and factors affecting, practices to improve efficiency

Evaluation by written exams.

 

BIOSTATISTICS

Module aims

To understand the basic statics in applied research within the biomedical sciences field.

Students are taught descriptive and inferential statistics, statistical measurements and techniques, research methodology and basic sample techniques and organizing field research in biomedical studies. Finally, they are taught how to present the research results through tables and charts.

Module outline

 Introductory meanings

 Biometric research

 Biometric data collection (census, special research, sampling)

 Data analysis

 Presentation of results (tables, charts)

 Descriptive statistics (frequency distribution)

 Statistical analysis of qualitative characteristics

 Statistical analysis of qualitative characteristics

 Correlation, dependence

 Non parametric methods

 Elements of the theory of probabilities

 Experimental methodology and bioanalysis

Evaluation by written exams.

 

EPIDEMIOLOGY

Module aims

To familiarize  students with epidemiology meaning and practical implementation in health-care facilities. Furthermore, to enable students to contact a simple epidemiological research using epidemiological methods.

Module outline

 Definitions and field of interest of epidemiology

 Aims and usage of epidemiology, relation with preventive medicine

 Disease and diagnosis

 Specilisation, sensitivity, exercises

 Frequency of diseases

 Mortality and morbidity indexes

 Exercises

 Analytical and descriptive epidemiological research, types of population, sampling

 Stating and control of hypothesis

 Prospective research

 Retrospective research

 Authenticity of research data, main errors

 Exercises

Evaluation by written exams and optional essay.

 

SURGERY II

Module aims

The students should become familiar with the pathogenesis and surgical therapeutic management of various surgical illnesses of the urinary, musculoskeletal, central nervous system, as well as the patient with trauma, in order to provide best nursing care.

Module outline

 Orthopaedics: Musculoskeletal accidents, children problems, complications and management of bone fractures

 Neurosurgery: Central Nervous System accidents, epidural and subdural hematoma, cerebral oedema, spine accidents, Glasgow Coma Scale

 Urology: Urinary tract diseases, general and local symptoms, urinary tract physiology, urinary infections, diseases of kidneys and prostate

 Trauma patient: Priorities and management, thoracic problems, abdomen problems, skeletal

problems. Nursing care

Evaluation by written exams.

 

5th SEMESTER

PAEDIATRIC NURSING

Module aims

Students should acquire the necessary knowledge and skills in order to be able to evaluate paediatric patients’ needs, to state and prioritise nursing diagnosis, to plan a nursing care plan, to apply nursing interventions and to evaluate the outcomes. During the course students

are going to practice in nursing planning for paediatric patients, from newborn to adoescent, with various health problems according to nursing process. Students are going to be taught basic principles of obstetric nursing, such as conception, pregnancy, physiology and pathology of pregnancy, pre-conception tests, partum and complications. Assessment and management of pregnant, of a woman giving birth and during post-partum period.

In the lab students are going to acquire knowledge and skills necessary to care for children and newborns.

Module outline

 Child assessment

 Basic principles of paediatric nursing history according to physical examination

 Adjustment in the new life and assessment of the newborn

 Health problems in newborns

 Maternity Nursing – conception, pregnancy, pre-partum tests, partum, post-partum

 Respiratory system diseases in children

 Urinary system diseases in children

 Blood diseases in children

 Neurological diseases in children

 Children surgery – pre-operative and post-operative care, complications, assessment, interventions

 Child oncology nursing – application and complications of chemotherapy, nursing interventions in children with malignancies

 Diagnostic tests in children – sweat test, xylose test, lactose test, EEG, blood diagnostic tests

 Psychosocial problems in children – autism, dyslexia, schizophrenia, boulimia, depression

Evaluation by written exams.

 

Lab outline

 Drug administration – general principles

 Administration oral, rectum, inhalers, eye and ear drops

 Drug administration – dosages, intramuscular injection

 Parenteral drug administration – solutions

 Vital signs (arterial blood pressure, pulse, respirations, temperature), fever and its management

 Collecting specimens (culture of urine, blood, faeces, pharyngeal and nasal coating, trauma

drainage, respiratory coating, sputum, collection 24h urine)

 Premature babies, incubator, caring for incubated babies

 Light therapy, exchange transfusion

 Maternal breast-feeding (preparation, position), power point presentation

 Artificial feeding

 Care for newborn, assessment and handling of the newborn, diagnostic and lab tests

 Baby wash, caring for the umbilical cord

Evaluation by oral exams/practice.

 

ONCOLOGY NURSING

Module aims

To enable students to provide holistic nursing care to patients with cancer.

Students should be able to understand the pathogenesis of cancer and the ways of cancer metastasis, the treatment modalities and the side effects of the therapies. Furthermore, the course will prepare students to effective manage the needs of cancer patients, to prioritize them, and to be able to assess their problems and the outcomes of nursing care provided.

Module outline

 Introductory meanings and definitions in Oncology Nursing

 Cancer and epidemiology

 Ways of metastasis

 Prevention and early diagnosis

 Surgical therapy – nursing care

 Chemotherapy – preparation of chemotherapeutic drugs

 Chemotherapy administration – side effects – nursing care

 Radiotherapy – side effects – nursing care

 Hormonal therapy – side effects – nursing care

 Safe handling of dangerous drugs

 Pain management in cancer patients

 Fatigue in cancer patients

 General principles of palliative care in terminally ill patients

Evaluation by written exams and essay.

 

LAW & ETHICS IN NURSING SCIENCE

Module aims

To enable students to understand the legislation that affects the nursing profession as well as nursing responsibility during nursing practice. To enable students to know special law in health-care (brain death, transplantation, patient right, mental health law). Furthermore, students can identify professional responsibility (liability, criminal liability, disciplinary action) and the law consequences caused by them.

Module outline

 Introductory law meanings, personality, protection of personality

 Patients personality and mental patients personality. Brain death, start and end of physical personality, transplantation law

 Liability, introduction to liability law, legal transaction, trot, legal responsibility & liability for damages

 Liability, conditions for liability, illegal behaviour, medical and nursing negligence, patient consent, fault, discrimination

 Consequences, compensation, discrimination, compensation due to death, due to damage in health, financial compensation due to moral damage or pain and suffering, reduction

 Liability of nurse, public and private sector, differences, liability towards patients, towards third party, towards employer

 Criminal liability introductory meaning, trot and offence, criminal sanctions

 Common crimes against life and health, manslaughter with consensus, euthanasia, manslaughter, exposure

 Body harm, discrimination, consequences, remove allocation, body harm by negligence, violation of professional secrecy

 Disciplinary action in public sector, disciplinary misconduct and disciplinary action, law 3252/2004 about Hellenic Regulatory Body of Nurses, disciplinary action in private sector

 Nursing ethics, predisposition, Code of Nursing Ethics, context, critical appraisal

Evaluation by written exams.

 

RESEARCH METHODOLOGY IN NURSING

Module aims

To give students basic knowledge on methodological planning and performing a research study in health-care settings. Students will be taught basic principles and the process of primary, secondary research and the differences between qualitative and quantitative research.

Module outline

 Introduction to research methodology in health-care settings

 Phenomena under investigation in health-care settings, research question, aims and purpose

 Research questions, variables in quantitative research and in qualitative research

 Descriptive and systematic literature review

 Similarities and differences between qualitative and quantitative research

 Research methodology: research plan, population and sample, sampling

 Moral issues in research

 Research tools (questionnaires, scales) and interview planning in qualitative research

 Research protocols

 Critical appraisal and evaluation of research and research protocols

Evaluation by written exams.

 

QUALITY ASSURANCE IN NURSING PRACTICE

Module aims

To familiarise students with the modern principles of organising and promoting quality of delivered services, high quality of working conditions and the health-care services’ role as protectors of environment and public health.

Module outline

 Quality in health-care services, historical evolution

 Introduction in Total Quality Management and use of quality tools

 Total Quality Management in nursing

 Standardisation and health-care products

 Nursing wards and facilities certification

 Quality in health-care settings

 Quality assurance system in health-care setting

 Quality hygiene and safety management in workplace

 Environmental management

 Quality awards and assessment of health systems

 Methods, techniques and quality tools in nursing

 Quality measurement from the customer point of view

 Patient satisfaction

Evaluation by written exams.

 

NURSING REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES

AND NEUROLOGICAL DISORDERS

Module aims

To enable students to provide holistic nursing rehabilitation care to patients with chronic health problems and to familiarise them with the principles, philosophy, theories and rehabilitation groups. Students will be able to understand nursing care of chronic patients and

the places and equipment used in rehabilitation centre.

Module outline

 Definitions and aims of nursing rehabilitation, organising and working of rehabilitation centres

 Healthy family – self-care, chronic disease, handicap

 Health group, rehabilitation group, multi-professional team

 Rehabilitation aims

 Rehabilitation after Stroke

 Rehabilitation in permanent handicap after accidents, spinal cord injuries, paralysis

 Nursing rehabilitation in Health Centre, in family, in school, in health-care settings

Evaluation by written exams.

 

NURSING THEORIES

Module aims

To help nursing students acquire knowledge about theories, the meaning of nursing theories in clinical practice. Students will be able to get information from the theories in order to be used in nursing research and management.

Module outline

 Introductory meanings of nursing theories, usage in nursing

 Meaning of theory in nursing, developing a theory

 Stages for developing a nursing theory

 F. Nightgale’s theory, theories based on human needs

 Orem’s theory

 Abdelah’s theory

 V. Henderson’s theory

 B. Newman’s theory

 M. Rogers’ theory

 C. Roy’s theory

 System frame and King’s theory

 Theories from the biomedical sciences (microbial theories, theories of immune functions, genetics theories

 Theories from the biomedical sciences (omeostasis, stress, adaptation, cancer theories)

Evaluation by written exams.

 

NUTRITION AND SPECIAL DIETS

Module aims

To offer students knowledge and skills on the dietary needs, the relationship between nutrition

and development stages, and during pregnancy and various diseases.

Module outline

 General principles of nutrition, vitamins, elements

 Basic needs of the human body, food metabolism, body mass index

 Malnutrition, obesity

 Nutrition disorders

 Nutrition in pregnancy, breast feeding, newborn feeding

 Nutrition in childhood and adolescent

 Nutrition of the elderly

 Total parenteral and enteral nutrition

 Nutrition and diabetes mellitus

 Nutrition and cancer

 Nutrition and cardiovascular diseases

 Nutrition and renal problems

 Nutrition and pathology of gastrointestinal system

Evaluation by written exams.

 

6th SEMESTER

MENTAL HEALTH NURSING

Module aims

Help students provide holistic individualized nursing care to people with mental and neurological problems according to the principles of mental health nursing. Students will be able to participate in the preservation and promotion of mental health as well as the prevention of mental illness.

Module outline

 Theoretical principles of mental health nursing: mental health, mental illness, theoretical frame of mental health nursing

 Prevention of mental disorders

 The role of Mental Health Nurse in primary care and clinical care, therapeutic environment, holistic nursing care, perquisites of successful mental health nursing practice

 Nursing process in the care for mental patient in hospital and in the community, stages and characteristics of nursing process, nursing diagnosis, programming of nursing care

 Nursing Process in the care of mental ill patient in hospital and in the community, applying nursing care plan, evaluation of outcomes

 Nursing communication, therapeutic nursing communication, techniques of therapeutic communication, obstacles in communication, clinical interview, phases of the patient nurse relations

 Tension, stress and psychological nursing intervention, nursing process in psychological crisis

 Nursing care for patients with schizophrenia, nursing role in drug administration

 Nursing care for patients with emotional disorders

 Nursing care for patients with depression, nursing care for suicidal patients

 Nursing care for patients with dementia

 Personality disorders, nutrition disorders

 Ethics in mental health nursing, research in mental health nursing

Evaluation by written exams and clinical case study.

 

GERODOLOGICAL NURSING

Module aims

To provide students with knowledge in order to spot changes that come with age, to assess psychosomatic and social needs, health problems and symptoms in the elder population, to provide holistic and individualized nursing care to elder people and their families in hospital and in the community.

Module outline

 Population aging and complication: population aging in the health-care settings, demographic changes, nursing challenges, aims of geriatrics nursing

 Physiology of aging, theories of aging, changes caused by aging, changes in cardiovascular

system, changes in urinary system, changes in respiratory system

 Changes in gastrointestinal system, changes in blood and human immune system, changes

in musculoskeletal and nervous system

 Geriatrics nursing principles, nursing assessment of elder person, nursing process

 Nursing history for the elder, elders and medications

 Elder health problems, pain, sleep disorders, nursing interventions

 Motor disorders, falls in the elders, low personal hygiene, pressure sores, nursing interventions

 Malfunction of bowels and bladder, faces and urine incontinence

 Special medical disorders, nutrition problems, dehydration, nursing intervention

 Respiratory infections, urinary tract infections, cancer in the elderly

 Psychosocial problems in the elderly, loneliness, elders and confusion, depression in the elders, nursing interventions

 Dementia in the elders, Alzheimer’s disease, nursing interventions

 Ethical problems in elderly population

Evaluation by written exams.

 

EMERGENCY NURSING/INTENSIVE CARE SETTING (theory & lab)

Module aims

With theory students will acquire theoretical knowledge and will develop critical thinking in order to be able to assess and manage Emergency incidents. Furthermore, they will acquire knowledge and skills that will become handy in the operating theatre. In lab students will get knowledge and skills that will help them during nursing care in the Intensive Care Unit and Accidents & Emergencies Department. They will be able to use aseptic technique in the operating theatre or in nursing intervention needed.

Module outline