Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

22 Ιουνίου 2018  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 8-10 ΜΕ Κ. ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ                  22 Ιουνίου 2018  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣ. ΙΙ, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΕ Κ.ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ                  22 Ιουνίου 2018  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΕ Κ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ                  19 Ιουνίου 2018  Γραμματεία : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   12 Ιουνίου 2018  Γραμματεία : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018                  
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων
Ε' Εξάμηνο                                 ΣΤ' Εξάμηνο