Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

22 Ιουνίου 2018  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 8-10 ΜΕ Κ. ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ                  22 Ιουνίου 2018  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣ. ΙΙ, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΕ Κ.ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ                  22 Ιουνίου 2018  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΕ Κ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ                  19 Ιουνίου 2018  Γραμματεία : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   12 Ιουνίου 2018  Γραμματεία : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018                  

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής, η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Αλεξάνδρα Δημητριάδου.