Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

11 Δεκεμβρίου 2017  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ                   11 Δεκεμβρίου 2017  Καθηγητές : ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                  10 Δεκεμβρίου 2017  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ                  10 Δεκεμβρίου 2017  Καθηγητές : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3o ΒΗΜΑ                   07 Δεκεμβρίου 2017  Καθηγητές : ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                   

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής, η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Αλεξάνδρα Δημητριάδου.