Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

23 Αυγούστου 2019  Γραμματεία : ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                  13 Αυγούστου 2019  Γραμματεία : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ                  02 Αυγούστου 2019  Γραμματεία : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ                  02 Αυγούστου 2019  Γραμματεία : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ                   02 Αυγούστου 2019  Γραμματεία : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ                   

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής, η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Ευγενία Μηνασίδου.