Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

01 Μαρτίου 2017  Καθηγητές : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ERASMUS                  01 Μαρτίου 2017  Καθηγητές : Δηλώσεις Εργαστηριακών ομάδων για το μάθημα "Αρχές Πληροφορικής και εφαρμογές στην Υγεία"                  01 Μαρτίου 2017  Καθηγητές : Πτυχιακές                  01 Μαρτίου 2017  Καθηγητές : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ                   28 Φεβρουαρίου 2017  Καθηγητές : Λίστες ονομάτων φοιτητών για τα εργαστήρια του Μαθήματος Βασικές αρχές Νοσηλευτικής Β Εξάμηνο                  

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής, η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Αλεξάνδρα Δημητριάδου.