Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

25 Απριλίου 2017  Καθηγητές : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ                   25 Απριλίου 2017  Καθηγητές : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 3ο ΒΗΜΑ                   23 Απριλίου 2017  Καθηγητές : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ ΤΣΑΛΟΓΛΙΔΟΥ                  12 Απριλίου 2017  Καθηγητές : ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ                   11 Απριλίου 2017  Καθηγητές : ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ                  

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής, η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Αλεξάνδρα Δημητριάδου.