Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07

Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

25 Σεπτεμβρίου 2016  Καθηγητές : Έγγραφα και βιβλιάρια Πρακτικής άσκησης                  25 Σεπτεμβρίου 2016  Καθηγητές : Πρόσκληση -Κάλεσμα Επιτροπή Εθελοντισμού Τμήματος Νοσηλευτικής                  25 Σεπτεμβρίου 2016  Καθηγητές : Ανακοίνωση για τα εργαστήρια Γ και Ε΄ εξαμήνων - Δηλώσεις Εργαστηρίων                  25 Σεπτεμβρίου 2016  Καθηγητές : Ανακοίνωση για ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ , Ε΄ και Ζ΄εξαμήνων - Δηλώσεις Νοσοκομείων                  23 Σεπτεμβρίου 2016  Γραμματεία : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ                  

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής, η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Αλεξάνδρα Δημητριάδου.